GOOGLE REKLAMLARI

Pages

12 Şubat 2013 Salı

Fındık desteği 160 TL olarak açıklandı

GOOGLE REKLAMLARI

Fındık desteği 160 TL olarak açıklandı.Fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2012 yılı ürünü için dekar başına 150 TL, 2013 yılı ürünü için 160 TL ve 2014 yılı ürünü için 170 TL alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fındık üreticilerine ve alternatif ürüne geçen üreticilere yapılacak desteklere ilişkin usul ve esasların belirlendiği Tebliğ, Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip üreticiler ile ruhsatsız alanlardaki fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen üreticilerin desteklenmesini kapsıyor. Tebliğe göre, Bakanlık tarafından ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2012 yılı ürünü için dekar başına 150 TL, 2013 yılı ürünü için 160 TL ve 2014 yılı ürünü için 170 TL alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacak.
Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda belirtilen il ve ilçelerdeki, birinci sınıf, ikinci sınıf ve yüzde 6'dan daha az eğimli üçüncü sınıf tarım arazilerinde ruhsatsız fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere de Tebliğ kapsamında 2012-2014 yılları arasında telafi edici ödeme yapılacak. Buna göre, 2012 yılı için başvuranlara, ilk yıl için dekar başına 300 TL, ikinci ve üçüncü yıllarda ise her bir yıl için 150 TL olmak üzere üç yılda toplam 600 TL ödeme yapılacak. 2013 yılı için başvuranlara, ilk yıl için dekar başına 300 TL, ikinci yıl için 150 TL olmak üzere iki yılda toplam 450 TL ödeme yapılacak. 2014 yılı için başvuranlara 300 TL ödeme yapılacak.
2012 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Fındık Kayıt Sistemi'ne (FKS) kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bugünden itibaren başlayacak ve 30 Nisan 2013 tarihi mesai bitiminde sona erecek.
2013 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında ÇKS ve FKS'ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bugünden itibaren başlayacak ve 31 Aralık 2013 tarihi mesai bitiminde sona erecek.
2014 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları da aynı şekilde 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ÇKS ve FKS'ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla 1 Ocak 2014 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2014 tarihi mesai bitiminde sona erecek. Aynı süreler telafi edici ödeme desteği başvuruları için de geçerli olacak.
Her yıla ait alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme desteği ilgili yılı takip eden yıl içerisinde yapılacak. Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemeler Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden yapılacak. Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek. Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0.2'si Ziraat Bankası'na hizmet komisyonu olarak ödenecek.
Alan bazlı gelir desteğinden müracaat yılında ÇKS ve FKS'ye kayıtlı olmayanlar, fındık bahçesinde ara ziraatı yapan üreticiler yararlanamayacak. Telafi edici ödeme desteği için ise müracaat yılında ÇKS'de kayıtlı olmayanlar, fındık bahçelerinde söküm yapmayan, alternatif ürün ekimi yapmayan, alternatif ürün ekimi sökümden önce yapan ve ekim normlarına uymayan üreticiler ile alternatif ürün olarak meyve üretimine yönelik olmayan orman bitki türlerinin dikimini yapanlar, alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemelerden faydalanmak üzere müracaat eden üreticilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya belge ibraz edenler, ÇKS'de destekleme dışı bırakılanlar ve Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları, desteklemeden faydalanamayacaklar.