GOOGLE REKLAMLARI

Pages

21 Aralık 2012 Cuma

Yabancılara Türkiye’de petrol arama izni verildi

GOOGLE REKLAMLARI
Yabancılara Türkiye'de petrol arama izni verildi.Petrol Kanunu Tasarısı’na göre, ormanlarda ve milli parklarda petrol aranabilecek.Petrol arayıcı veya işletmecisi, ürettiği petrolün sekizde birini devlet hissesi olarak ödemekle yükümlü olacak. Ruhsat, yönetmeliğe göre alınacak iş ve mali yatırım programı dikkate alınarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvuru sahibinin talebine göre 20 yıl için verilecek.
Yabancılar da Türk kara sularında petrol arama ve üretim faaliyetinde bulunabilecek. Türk Petrol Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıyla Türkiye, kara ve deniz olmak üzere iki petrol bölgesine ayrılıyor.
Askeri yasak bölgeler ile güvenlik bölgelerinde yapılacak işlemlerle ilgili izin verilmeden önce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınacak. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, başvuruyu uygun bulduğu takdirde 60 gün içinde araştırma izni verecek.
Hektar başını 50 kuruş
Araştırma izni sahibi, araştırma alanının hektarı başına bir defaya mahsus olmak ve ödeme şekilleri yönetmelikle düzenlenmek üzere 50 kuruş ücret ödeyecek. Genel Müdürlük, sekiz yıl süreyle bilgileri gizli tutacak. Arama ruhsatının süresi; karalarda beş, denizlerde sekiz yıl olacak.
Doğalgaz üretimi yapan hak sahibi yerli ve yabancı şirketlere toptan satış lisansı verilecek.
Tasarıya göre, petrol hakkı sahiplerinin, safi kazançları üzerinden ödemekle yükümlü bulundukları vergiler ve hissedarları adına yapmaları gereken gelir vergileri kesintisi toplamı yüzde 40 oranını geçmeyecek.